La política social en la mobilitat quotidiana. Diagnosi i reptes per a la inclusió social

Any de realizació: 2016
Equip: Maite Pérez (coord.), Núria Pérez, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El present estudi presenta l’estat i el grau de cobertura d’algunes polítiques socials de la mobilitat vigents a l’àrea metropolitana de Barcelona (bàsicament política tarifària en el transport públic col·lectiu i serveis de transport específics) i en detecta les principals mancances. A partir d’aquestes necessitats, es plantegen possibles estratègies de millora i es posen en relació amb experiències dutes a terme en d’altres països europeus.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.