La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones. Una anàlisi dels 8 principals ajuntaments de Catalunya

Any de realizació: 2017
Equip: Carlos Ángel Ordás García
Institució: Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

El present treball es planteja estudiar les característiques de la contractació pública duta a terme per diversos ens locals de Catalunya, relativa a les adjudicacions de serveis d’atenció a les persones en els àmbits d’intervenció del TSS. L’objectiu és poder oferir una diagnosi representativa sobre com s’ha produït aquest tipus de contractació, mitjançant la definició d’indicadors quantitatius i qualitatius, que permetin l’anàlisi global de la relació entre les entitats del TSS i la contractació per part de les administracions locals.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.