L’agricultura urbana i periurbana en el marc d’un sistema agroalimentari sostenible

Any de realizació: 2017
Equip: Elena Domene (coord.), Marta García, Francesc Coll, Claudio Cattaneo
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

En aquest estudi es continua la identificació i la delimitació cartogràfica de l’agricultura urbana i periurbana a l’àmbit metropolità de Barcelona, així com amb l’anàlisi dels patrons d’establiment d’aquesta activitat, mitjançant l’actualització de la base de dades d’horts municipals i comunitaris a l’àmbit de l’AMB, amb l’ampliació a l’RMB. També es realitza una estimació de la contribució de l’agricultura urbana i periurbana a les necessitats d’aliments de la població metropolitana (l’autoabastament), i es caracteritzen els productors dels diferents tipus d’agricultura.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.