L’Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2017
Equip: Iván Miró (cooperativa la Ciutat Invisible)
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els objectius d’aquest estudi són els següents:

1) La recollida de dades sobre iniciatives d’ESS de l’AMB (sobretot del tercer sector social i les economies comunitàries), així com d’informació qualitativa respecte les polítiques municipals de promoció de l’ESS.

2) L’anàlisi dels ecosistemes cooperatius locals, i

3) El coneixement de les iniciatives de l’ESS de l’Eix Besós, per tal de sistematitzar i potenciar les seves aportacions en la reducció de les fractures territorials i socials.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.