Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents amb problemàtiques d’extrema complexitat ateses pels serveis socials de Barcelona

Any de realizació: 2018
Equip: Maria Truñó, Laia Pineda, Xavier Martínez-Celorrio, Antoni Marín-Saldo
Institució: Ajuntament de Barcelona

Aquest informe és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016.

Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa. Aquesta investigació s’ha dut a terme com un Laboratori dins de l’Observatori 0-17 BCN a partir de la següent pregunta: Com viuen les famílies amb infants ateses per serveis socials?

 

INFORME: https://institutinfancia.cat/mediateca/les-condicions-de-vida-de-les-families-amb-infants-i-adolescenets-amb-problematiques-dextrema-complexitat-ateses-pels-serveis-socials-de-barcelona/