Les condicions de vida de les persones grans a la ciutat de Barcelona

Any de realizació: 2013
Equip: Sergio Porcel, Marta Murrià, Lara Navarro-Varas i Marta Rams
Institució: Ajuntament de Barcelona

Els objectius d’aquest estudi són analitzar la diversitat de las condicions de vida entre la gent gran i la seva evolució amb l’arribada de la crisi; estudiar les particularitats de les condicions de vida de la gent gran en relació a la resta de població, tot identificant les seves necessitats especifiques; i comparar les condicions de vida de la gent gran resident a la ciutat de Barcelona en relació a la resident en altres àmbits territorials del seu voltant.