Les persones cuidadores al municipi de Barcelona: una aproximació a la seva quantificació

Any de realizació: 2021
Equip: Autors/es: Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel. Àrea de cohesió social i urbana de l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objectiu principal d’aquesta recerca ha estat dimensionar els diferents tipus de cuidadors i cuidadores de persones malaltes i/o dependents en l’àmbit domiciliari i no institucionalitzat, de la ciutat de Barcelona, excloent la cura d’infants. Malgrat les limitacions de la informació analitzada, s’estimen aproximadament 355 mil persones cuidadores. Amb aquest estudi, l’IERMB ha contribuït a l’estimació dels potencials beneficiaris de la Targeta Cuidadora impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

Descarregueu:

L’informe Les persones cuidadores al municipi de Barcelona: una aproximació a la seva quantificació