L’habitatge a la metròpoli de Barcelona. Informe anual 2017

Any de realizació: 2017
Equip: Carme Trilla, Carles Donat (dirs.), Anna Vergés, Aleix Arcarons, Joffre López, Anna B. Sánchez
Institució: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona

Aquest és el primer Informe anual que elabora l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) i per aquest motiu s’ha volgut fer una mirada retrospectiva als diversos aspectes que envolten l’habitatge (població, construcció i rehabilitació, mercat i finançament, dificultats, polítiques, etc.), amb les seves corresponents dades i indicadors, com una manera d’establir un punt d’arrencada de les anàlisis.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.