L’Habitatge Cooperatiu en Règim d’Ús en el marc de la política d’habitatge de Catalunya

Any de realizació: 2019
Equip: Marc Martí-Costa (coord.), Roger Barres, Helena Cruz
Institució: Fundació Dinamo

L’objectiu general del projecte és analitzar el marc legal i els instruments de programació, econòmics i fiscals per tal millorar fomentar l’HCRU dins de les polítiques públiques d’habitatge assequible. Aquest objectiu general es desplega amb els següents tres objectius específics:
1) Anàlisi i síntesi de la legislació existent en l’àmbit de l’habitatge que regula l’HCRU
2) Anàlisi dels actuals instruments econòmics (ajuts, crèdits, desgravacions, etc.) a l’abast dels promotors d’habitatge de protecció oficial i als usuaris finals de les diferents tipologies (propietat, lloguer, cessió d’ús i altres tipologies)
3) Anàlisi del tractament de l’HCRU en els instruments de programació local i supralocals dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona majors de 20.000 habitants (valors, destinataris, instruments específics, etc.)

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.