Mega-regiones: desde la visión económica a la perspectiva ambiental

Any de realizació: 2010 - 2011
Equip: Elisabet Badia i Andrea Manenti; Joan Marull (dir.)
Institució: Universitat Autònoma de Barcelona