Model d’avaluació de mesures del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana en relació a la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1a fase)

Any de realizació: 2016
Equip: Joan Marull, Maite Pérez (dirs.), Elena Domene, Núria Pérez, Marc Vila, Francesc Coll, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El present estudi té com a objectiu principal desenvolupar un model per avaluar l’impacte sobre la mobilitat i les emissions de les propostes del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).