Modelling Urban Networks Sustainable Progress

Any de realizació: 2018
Equip: Joan Marull, Mercè Farré, Rafael Boix
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és desenvolupar una eina d’anàlisi que sigui d’utilitat en el disseny de polítiques públiques metropolitanes i regionals, a partir d’un model de progrés socioecològic de les xarxes de ciutats basat en dades satel·litàries i oficials.

En aquest enllaç us podeu descarregat el document.