Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l’àmbit metropolità de Barcelona

Any de realizació: 2018
Equip: Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel, Irene Cruz, Maria Pruna
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els dos objectius principals de la present recerca són analitzar les pautes de mobilitat residencial que s’han produït a la regió metropolitana de Barcelona en els darrers anys i estudiar com aquests canvis han incidit en la consolidació o canvi de l’estructuració socioespacial de la metròpoli.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.