Necessitats de serveis dels polígons industrials de Polinyà

Any de realizació: 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Ajuntament de Polinyà

L’objectiu principal del treball es detectar les necessitats d’equipaments, serveis a les empreses i a les persones, i la urbanització dels polígons de Polinyà.