New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress

Any de realizació: 2017
Equip: Joan Marull (dir.) Mercè Ferrer, Alan Palacio, Aureli Alabert, Francesc Coll, Núria Ruiz
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest estudi pretén analitzar la relació entre les variables econòmiques, socials i ambientals, a diferents escales territorials (metropolitana, regional i megaregional), el que hauria de permetre comprendre millor el funcionament del sistema urbà i identificar els factors estratègics per a un model de progrés socioecològic. El propòsit del model és que sigui d’utilitat en el disseny de polítiques efectives i coherents a Catalunya i a l’àmbit metropolità de Barcelona.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi. I en aquest altre l’informe metodològic.