Observatori de l’activitat emprenedora (GEM Catalunya 2010)

Any de realizació: 2011
Equip: Yancy Vaillant, Carlos Guallarte (dirs.), Esteban Lafuente, Marc Fíguls, Claudio Mancilla
Institució: Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

GEM – Catalunya Informe Executiu 2010