Observatori de l’activitat emprenedora (GEM Catalunya 2012)

Any de realizació: 2013
Equip: Yancy Vaillant (dir.), Carlos Guallarte, Esteban Lafuente, Eduardo Gómez-Araujo, Rodrigo A. Olivares, Manoj Bayon, Marc Fíguls
Institució: Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

GEM – Catalunya Informe Executiu 2012