Observatori metropolità de l’habitatge. Informe-edició semestral

Any de realizació: 2010 - 2011
Equip: Carles Donat, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és l’elaboració de dos informes semestrals amb dades i indicadors d’habitage metropolità que han de permetre crear un sistema continu d’informació.