Pautes per a l’elaboració d’un sistema d’informació continu de polígons d’activitat econòmica de la província de Barcelona

Any de realizació: 2007 - 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Diputació de Barcelona

Els objectius d’aquest estudi estan enfocats a:

-descriure, analitzar i avaluar de les fonts d’informació existents
-explicar les principals tècniques i mètodes per a la creació i el manteniment d’un sistema d’informació d’aquestes característiques
-proposar tres models de fitxes par a la recopilació de la informació
-considerar els principals agents i processos necessaris per a la creació i el manteniment del sistema