Pla de mobilitat i qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2016
Equip: Maite Pérez, Joan Marull (coords.), Núria Pérez, Elena Domene
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest projecte és establir les propostes o actuacions de caire metropolità que ajudaran a minorar els efectes negatius que la mobilitat i el transport tenen sobre la qualitat de l’aire en el territori metropolità.

En aquest enllaç us podeu descarregar el document Compromís metropolità per la mobilitat neta i en aquest altre el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica realitzats a partir de les propostes del projecte.