Pla local de l’habitatge de Sant Feliu de Llobregat

Any de realizació: 2016
Equip: Carles Donat (coord.), AnaBelén Sánchez, Francesc Coll
Institució: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L’objectiu d’aquest treball és doble, en primer lloc la redacció de l’estudi “Anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge a Sant Feliu de Llobregat”. En segon lloc, donar suport a l’Ajuntament de Sant Feliu per traslladar les conclusions del treball de diagnosi al “Pla d’acció sobre habitatge públic”, principalment mitjançant la seva concreció en funció dels col·lectius a qui han d’anar dirigides les actuacions.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe d’anàlisi i diagnosi.