Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2016-2019 (1a Fase)

Any de realizació: 2016
Equip: Marta Murrià, Carlos González, Albert Cónsola
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és desplegar les actuacions i treballs que es contemplen en cada un dels eixos estratègics del Pla de seguretat ciutadana de Barcelona i fer el seguiment de l’avaluació de l’impacte de les mesures que es vagin implementant.