Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024

Any de realizació: 2019-2014
Equip: Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Xavier Bach, Clàudia Crusat, David Andrés, Elena Domene, Marta Garcia, Joan Marull, Francesc Coll, Carlos Ordaz, Manel Pons, Marc Vila
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El PMMU dibuixa un model de mobilitat metropolitana futura fonamentat en 4 pilars estratègics (mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa) i els seus objectius estan alineats amb els establerts al Pla clima i energia 2030 de l’AMB, a l’Acord de París sobre canvi climàtic i als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

L’IERMB ha estat l’encarregat de redactar i coordinar els 4 documents bàsics de què consta el Pla: la Diagnosi; el Document inicial estratègic; la Proposta del Pla i l’Estudi ambiental estratègic. L’àrea de mobilitat de l’IERMB ha tingut també un paper actiu en la gestió del procés participatiu i en la construcció de la dimensió propositiva del Pla.

A la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona us podreu descarregar els documents.