Plans locals de seguretat ciutadana

Any de realizació: 2016
Equip: Marta Murrià, Carlos González
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és oferir als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la informació, les metodologies i el suport tècnic necessari per al disseny de plans locals de seguretat.

El aquest enllaç us podreu descarregar el document relatiu a l’estudi.