Pobresa infantil a la ciutat de Barcelona

Any de realizació: 2012
Equip: Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, Alicia Sánchez
Institució: Ajuntament de Barcelona

Tot utilitzant com a principal font de dades l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP), els objectius d’aquest estudi se centren en: mesurar l’abast de la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona; i aprofundir en el coneixement de les seves causes a través de l’anàlisi dels principals factors explicatius.