Pràctiques i estratègies d’innovació social i política a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2016
Equip: Treball realitzat en col·laboració amb l'IGOP.
Direcció: Ricard Gomà i Ismael Blanco.
Equip de recerca IERMB: Sergio Porcel, Fernando Antón, Helena Cruz, Francesc Coll.
Equip de recerca IGOP: Rubén Martínez, Núria Velasco, Yunailis Salazar.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Des de l’IERMB, en col·laboració amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, al llarg d’aquest any 2016 s’ha iniciat el projecte Innovació i Metròpoli. Aquesta recerca es proposa analitzar com diferents tipus de factors relacionats amb la implantació territorial de les polítiques públiques i de l’acció social contribueixen a agreujar o a temperar les dinàmiques de desigualat socioespacial a l’àrea metropolitana de Barcelona, tot centrant la mirada en el paper que poden jugar diferents tipus d’innovacions polítiques i socials en la construcció d’un entorn metropolità socioespacialment més cohesionat.

Per ara, s’han creat els primers instruments d’anàlisi. D’una banda, el Mapa de la Innovació Social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el qual es geolocalitzen les iniciatives socialment innovadores classificades en sis categories: habitatge, medi ambient, territori i energia, economia i consum, treball, educació, cultura i lleure i cures, salut i autonomies. De l’altra, el Catàleg de la Innovació Política a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es recullen 267 polítiques innovadores als municipis de l’àrea metropolitana, i que poden ser consultades per temàtica, municipi o paraules clau.