Projecte Territori Besòs

Any de realizació: 2018-2016
Equip: IERMB- IGOP (Fernando Antón, Ismael Blanco, Francesc Coll, Helena Cruz, Carles Donat, Charlotte Fernández, Aina Gomà, Ricard Gomà, Carlos González, Marta Murrià, Lara Navarro-Varas, Maite Pérez, Núria Pérez, Manel Pons, Sergio Porcel, Consol Prados, Anna B. Sánchez, Gemma Solé, Joan Subirats, Núria Velasco, Marc Vila i Sergio Yanes)
Institució: Consorci Besòs

Al llarg dels anys 2016 a 2018, l’IERMB i l’IGOP han col·laborat amb el Consorci del Besòs i Barcelona Regional en l’elaboració i desplegament de l’Agenda Besòs, com a conjunt d’accions socials i urbanes orientades a generar el desenvolupament sostenible i inclusiu del territori. El juliol del 2017 es van fer accessibles els documents de diagnosi i propostes de l’Agenda Besòs. El darrer document generat (2018) en el marc d’aquest projecte ha estat el Pla d’Actuació Integral per a Persones en situació d’Alta Vulnerabilitat Residencial.

  • Pla d’Actuació Integral per a Persones en situació d’Alta Vulnerabilitat Residencial [Document complet]
  • Diagnosi Eix Temàtic 1 Cohesió Social i Barris [Document complet i Resum]
  • Diagnosi Eix Temàtic 3 Accessibilitat i Connectivitat [Document complet i Resum]
  • Diagnosi Eix transversal Participació, Polítiques Públiques i Mirades del Territori [Document complet i Resum]
  • Resum Executiu de l’Agenda Besòs [enllaç]
  • Document de Síntesi de l’Agenda Besòs [enllaç]
  • Atles cartogràfic [enllaç]