Proposta d’ordenació dels espais oberts. PDU

Any de realizació: 2019
Equip: Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

En base als resultats obtinguts en el model metabòlic-territorial, l’objectiu del projecte consisteix en definir (a nivell tècnic) i consensuar (amb l’administració) els criteris i mètodes en que hauria de fonamentar-se una proposta d’ordenació dels espais oberts metropolitans integrada en el PDU, amb l’objecte de potenciar la funcionalitat de la infraestructura verda metropolitana i determinar de quina manera s’haurien de configurar àrees estratègiques pel planejament urbanístic i territorial.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe “Proposta de Criteris i Mètodes per a l’Ordenació dels Espais Oberts integrada en el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

En el següent enllaç us podeu descarregar el Working paper: “Energy-Landscape Optimization for Land use Planning. Application in the Barcelona Metropolitan Area