Quantificació de la innovació en tecnologies verdes

Any de realizació: 2016
Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Jordi llobet
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objecte del treball és identificar la generació de nou coneixement econòmicament valuós que pot ser protegit mitjançant patents “verdes” a l’àmbit de Barcelona, municipi i província, i del conjunt de Catalunya.