Recerca d’indicadors territorials per la Província de Barcelona.

Any de realizació: 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és identificar i obtenir informació sobre els indicadors territorials que s’elaboren per a l’àmbit de la província de Barcelona, amb la finalitat de classificar-los segons tipologia i grau de qualitat.

Trobareu l’informe en el següent enllaç