Relacions veïnals: implicació comunitària, convivència i conflicte

Any de realizació: 2016
Equip: Carlos Gonzàlez, Carlos Ordaz, Marta Murrià
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest treball té dos objectius principals; en primer lloc, explorar els elements que conformen els discursos metropolitans sobre les relacions veïnals i la convivència, sobre la base de tres elements: una revisió dels textos estratègics metropolitans, l’estudi de casos en base a entrevistes i una revisió de la literatura referida a la promoció de la vida veïnal i comunitària als barris; i en segon lloc, presentar els principals elements que guiaran el disseny de la futura Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’AMB, basats en l’anàlisi de les fonts d’informació esmentades.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.