Replantejament de la política tarifària en el transport col·lectiu metropolità. Criteris de millora d’equitat social i ambiental

Any de realizació: 2017
Equip: Maite Pérez (dir.), Gemma Solé Massó, Núria Pérez Sans
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El propòsit d’aquest informe és clarificar quina és la situació actual quant a la consideració de la inclusió social en la política tarifària del sistema de transport públic metropolità de Barcelona, amb especial èmfasi en els col·lectius que actualment tenen algun tracte específic respecte de les bonificacions existents. S’identifiquen les seves pautes de mobilitat, els principals aspectes relatius a les seves condicions de vida i entorn socioeconòmic i es posen en relació amb les condicions de vulnerabilitat en el seu àmbit de residència.