Resiliència municipal davant la crisi de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona

Any de realizació: 2020
Equip: Marc Martí-Costa (Coord.), Cecilia Isabel Conde López i Andreu Termes López
Institució:

Aquest informe recull les respostes a la crisi dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Qüestions com quins són els principals àmbits d’intervenció? O quins són els principals col·lectius destinataris? Quina ha estat l’evolució de les mesures en les diferents fases? Quin ha estat el grau de coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona? Malgrat la invisibilització dels governs locals durant l’Estat d’Alarma, aquesta investigació demostra el grau de pro activitat i agilitat dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona per fer front a la crisi de la covid-19, adaptar-se a la nova situació i cuidar als seus ciutadans i ciutadanes.

[Descarregar l’informe]

[Policy brief]