El rol i les perspectives de futur de les Àrees Metropolitanes i les ciutats en la Política de Cohesió

Any de realizació: 2021
Equip: Autors/es: Marc Marti Costa, Roger Barres i Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institució: Programa ESPON de la Unió Europea i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

El projecte europeu ESPON METRO, en què ha participat l’IERMB, constata el paper cada vegada més actiu de les àrees metropolitanes en la gestió de la política de Cohesió. El projecte ha analitzat quin ha estat el rol de les àrees metropolitanes en el període de programació 2014-2021 i quin ha estat el valor afegit dels Fons Europeus per a les polítiques i estructures de governança metropolitana. A més de Barcelona, ha estudiat en profunditat els casos de Torí i Florència (Itàlia), Lió (França), Lisboa (Portugal), Brussel·les, Brno (República Txeca), Gdansk (Polònia) i Riga (Letònia). El projecte l’ha finançat el programa ESPON de la Unió Europea i l’ha liderat la Universitat Politècnica de Torí.

Descarregueu: