Salut i qualitat dels entorns alimentaris a Barcelona (European PASTA city)

Any de realizació: 2021
Equip: Marta Garcia-Sierra, Xavier Garcia i Elena Domene. Àrea de Sostenibilitat Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Institució: AMB

L’estudi analitza l’accés que té la població metropolitana a l’oferta alimentària de proximitat i determina un percentatge minoritari en què aquest accés és molt inferior al que hauria de ser. En concret, a l’àmbit metropolità, un 52,74% de la població viu a una distància inferior a 250 metres d’un supermercat i un 94,03% a una distància igual o inferior a 1.000 metres. El percentatge d’habitants amb privacions que resideixen en àrees on l’accés a supermercats és deficitari és inferior a l’1%, unes 8.700 persones, situades en barris com Torre Baró (Barcelona) o nuclis urbans petits i disseminats. És el que es coneix com a desert alimentari, zones que combinen dues característiques: no hi ha oferta comercial de fruites i verdures fresques i existeix un predomini de llars amb rendes baixes.

Descarregueu l’informe:

Salut-qualitat-entorns-alimentaris-Barcelona-PASTA-Informe