Seguretat i convivència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2012

Any de realizació: 2012
Equip: Marta Murrià (coord.), Carlos González, Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Juli Sabaté
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els principals indicadors de la delinqüència i de la seguretat ciutadana en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.