Sistema territorial d’alertes de qualitat sanitària

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Maria Costa, Carles Donat, Mireia Llaberia
Institució: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

L’objectiu d’aquest estudi és definir, preparar i executar un sistema d’informació sobre aspectes de la salut i serveis sanitaris en sentit ampli, amb base territorial, que reculli informació disponible en registres i enquestes ja existents, a més de la informació derivada de les actuacions dels serveis d’inspecció sanitària del Departament de Salut, dels serveis d’inspecció municipals i de les oficines d’atenció i reclamació ciutadana.