Spatial scenarios: new tools for local regional territories

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Joan Trullén, Rafael Boix, Vittorio Galletto (en col·laboració amb el Politecnico di Milano, l'agència TERSYN i la Diputació de Barcelona)
Institució: Unió Europea (Programa ESPON 2013)

L’objectiu d’aquest estudi és desenvolupar metodologies i instruments de previsió a escala regional, apropiades també a escala local i consistents amb una aproximació europea àmplia.