Teixits, vulnerabilitat, planejament i polítiques urbanes

Any de realizació: 2017
Equip: Fernando Antón-Alonso, Sergio Porcel, Marc Martí-Costa, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Partint d’un primer treball sobre forma urbana i cohesió social elaborat durant l’any 2016 en el marc dels treballs previs del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU), la present recerca pretén donar-li continuïtat definint dos objectius bàsics. En primer lloc, contribuir a la construcció d’una base d’indicadors metropolitans que permetin ajudar a la definició del PDU i fer un seguiment exhaustiu del seu desenvolupament tenint en compte els teixits morfològics com a principal unitat d’implementació de polítiques urbanes i d’avaluació d’aquestes polítiques. Un segon objectiu és la realització d’una lectura de l’evolució dels teixits socio-morfològics de l’àrea metropolitana de Barcelona durant el període 1991-2011, a partir de l’anàlisi en tres moments temporals coincidents amb les dates per a les quals es disposa d’informació social procedent del Cens de població i habitatges 1991, 2001 i 2011.