Transició socioecològica de l’agricultura metropolitana de Barcelona. Factors estratègics per al planejament del territori

Any de realizació: 2017
Equip: Joan Marull (dir.), Claudio Cattaneo, Enric Tello, Francesc Coll, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal del present estudi és transferir a l’àmbit metropolità i regional de Barcelona els criteris i mètodes obtinguts en projectes de recerca bàsica sobre metabolisme social, canvis en els usos del sòl i qualitat ecològica del paisatge rural-urbà, de forma que puguin ser aplicables en el planejament territorial i urbanístic.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.