Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona. Estimacions desigualtat social i pobresa

Any de realizació: 2020
Equip: Irene Cruz, Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel
Institució:

L’informe “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la covid-19 a la metròpoli de Barcelona” recull els primers resultats de les estimacions sobre desigualtat social i pobresa per l’any 2020 que ha realitzat l’Àrea de cohesió social i urbana. Aquestes estimacions se sumen a d’altres iniciatives d’innovació metodològica en els àmbits nacional i internacional amb l’objectiu d’informar amb rapidesa de l’impacte social de la pandèmia. El projecte s’emmarca en el programa de recerca metropolità (IERMB-AMB) i està previst realitzar publicacions periòdiques a partir de dades actualitzades.

[Descarregar document]