Efectes socioeconòmics de la Covid-19 a la metròpoli de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Autors/es: Irene Cruz, Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel. Àrea de cohesió social i urbana de l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institució: AMB

L’informe de l’IERMB mostra les Estimacions de desigualtat social i pobresa a l’Àrea metropolitana de Barcelona, durant l’any 2020. L’estudi evidencia que la pandèmia ha cronificat la vulnerabilitat entre la població menys afavorida. Ho fa analitzant l’evolució de les desigualtats socials i el risc de pobresa de la població metropolitana, al llarg del 2020. L’informe fa servir un innovador mètode d’estimacions de rendes per poder estudiar l’impacte de la pandèmia, de forma més àgil, mentre no es publiquen les dades oficials, previstes per al 2022.

Descarregueu:

Simulacio_rendes_AMB_ 2020_IERMB