Una Metròpoli Cooperativa. Economia social i solidària a l’àrea metropolitana de Barcelona. Fase IV. Transició energètica, economia circular i circuit alimentari al Besòs. Aportacions del Pol Cooperatiu del Besòs

Any de realizació: 2019
Equip: Iván Miró (La Ciutat Invisible, Cooperativa Autogestioària).
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

En el marc de l’Agenda Besòs i en la seva escala Metròpolis, avui estan vigents diferents propostes de desenvolupament econòmic territorial que poden transformar els barris i municipis de l’eix Besòs. Totes elles persegueixen establir “un model de sostenibilitat econòmica dels barris”, impulsant nodes d’activitat econòmica basats en la sinergia entre universitat, recerca i empresa. L’objectiu d’aquest estudi és esbrinar quines propostes configuren el nou model socioeconòmic a l’eix Besòs.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.