AGOST 2008
Autors: Carlos Guallarte (dir.), Yancy Vaillant, Teresa Obis, Àlex Rialp, Josep M Surís, Anaís Tarragó

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

186 pàg.
ISBN: 978-84-88068-95-8
DL: B-41603-08

[Descarregar document]