AGOST 2009
Autors: Carlos Guallarte (dir.), Yancy Vaillant, Teresa Obis, Anaís Tarragó, Bárbara Banús, Marc Fíguls

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

191 pàg.
ISBN: 978-84-88068-99-6
DL: B-37605-2009

[Descarregar document]