SETEMBRE 2022
Autors: Carlos Guallarte (director GEM Catalunya), Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls Enric Genescà i Teresa Obis

L’objectiu de l’Informe anual és analitzar el fenomen emprenedor, proporcionant dades de les àrees fonamentals que nodreixen la recerca relacionada amb la creació d’empreses.

130 pàg.
ISBN: 978-84-92940-52-3


[Descarregar document]