JUNY 2010
Autors: Yancy Vaillant, Carlos Guallarte (dirs.), Esteban Lafuente, Rafael Boix, Teresa Obis, Marc Fíguls

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

11 pàg.

DL: B-22842-2010

[Descarregar document]