JUNIO 2012
Autors: Yancy Vaillant, Esteban Lafuente

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

16 pàg.

DL: B.18602-2012

[Descarregar document]