JUNIO 2013
Autors: Yancy Vaillant (dir.), C. Guallarte, E. Lafuente, E. Gómez-Araujo, R. A. Olivares, M Bayon, M Fíguls

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

12 pàg.

DL: B 14210-2013

[Descarregar document]