Autors:  

 

  • Sebastià Sarasa
    Universitat Pompeu Fabra
  • Lara Navarro-Varas
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Sergio Porcel
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

 

Any: 2016
En aquest article s’aprofundeix en el coneixement de les desigualtats existents entre els immigrants provinents de països pobres i els nadius en relació al risc de privació material, assumint que, encara que bona part d’aquest risc és inherent a la classe social, hi ha factors típics d’aquest tipus d’immigrants que augmenten aquest risc. El treball s’ha realitzat amb dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

Publicat a Revista Española de Sociologia. Núm. 156. Octubre-Desembre 2016.

Enllaç a l’article